ANMÄL SKADA – BIL OCH ÖVRIGA FORDON

För att kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt så kan din anmälan komma att behandlas automatiskt. Beslutet grundar sig på den information som du lämnar till oss och villkoren för din försäkring. Du har alltid möjlighet att ta kontakt med oss vid frågor eller synpunkter.


Vi behandlar våra kunders personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och försäkringslagstiftning. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter

Ange ditt registrerings- eller försäkringsnummer*
ex. ABC123 eller KM123456-7891-01
Datum för händelsen*
Välj datum i kalendern