1 2 3 4 5

Vi behandlar våra kunders personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och försäkringslagstiftning. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter

Vi behöver också veta hur vi kan kontakta dig via telefon eller mejl.

Uppgifter om försäkringstagaren

Namn *
Personnummer ÅÅÅÅMMDD-nnnn
Telefon dagtid
Mejladress
Är du som anmäler händelsen försäkringstagare? *
Namn *
Anmälarens roll *

Uppgifter om det försäkrade fordonet

Försäkringsnummer
* Obligatoriska uppgifter